Thursday, October 11, 2012

Smör och kanoner

Jag satt just här med blandad ilska och pervers beundran för tories propagandamaskin efter att ha läst en kommentar till deras senaste stort uppslagna policy att låta hemägare anvälda så mycket våld de känner för vid inbrott - upp till den vagt angivna gränsen ”grossly inappropriate violence”. Detta har publicerats som en länge efterfrågad lagändring som äntligen skall låta landets stackars hemmansägare försvara liv och lem och Cameron framställs av Daily mail och dess gelikar närmast som en Magnus Ladulås.
Jo kyss mig.

 Nu visar det sig att det de senaste tio åren har det varit totalt sju fall där hemägares våld mot inbrottstjuvar har lett till rättegång och i de flesta av dessa fall har åtalet lagts ner. Så sent som förra månaden var det ett par som sköt inbrottstjuvarna (de sårades inte dödligt) och slapp åtal. Vad tories har gjort är alltså att fullkomligt distrahera den allmänna debatten om deras policies genom att lagstifta existerande praxis. Samtidigt har de genomfört skattelättnader för alla som tjänar mer än en miljon pund om året, och balanserat det inkomstbrotfall på £30 miljarder som resulterade med att minska och delvis ta bort bidrag till låginkomsttagarbarnfamiljer och handikappade. Göbbels kunde inte ha gjort det bättre.
0 comments: